रेक्टीफाइडस्पिरिट

पूछताछकरें

सारांश

यहएकगैर-विकृतऔद्योगिकअल्कोहोलहैजोव्यक्तिगतदेखभालउद्योग,पेंट्स,कोटिंग्स,प्रिंटिंगस्याही,खुशबूऔरस्वादउद्योगोंमेंआवेदनकरताहै。

अनुप्रयोग

  • 
  • सुगंध,स्वाद,रंग,कोटिंग,मुद्रणऔरस्याहीअनुप्रयोगोंमें。
  • 〖图库“
  • 

तकनीकीसिंहावलोकन

उत्पाद::दुरुस्तस्पिरीट
CASक्रमांक::64-17-5

वापर स्पष्टरंगहीनलिक्विड
इथेनॉलसामग्री%v / v @ 15.60.C 9 5.
आंबटअॅसिड(पीपीएम)म्हणूनआंबटपणा 20.
अॅसेट्लडेलह्यडे(पीपीएम) 60.
बाष्पीभवन(पीपीएम) 50.
इथाइलअॅसेट्ल(पीपीएम) 200.